Úvod
O nás
Firma Goodwill je firma s mnohaletou tradicí na jejímž počátku stála osobní zkušenost majitelů s prací, kterou jejich zaměstnanci vykonávají dnes.

Cílem a smyslem vzniku firmy bylo vytvořit model společnosti, který by splňoval podmínky pružnosti a rychlosti zajištění firem vystavujících na BVV, a to jak v oblasti hostesek a specializované obsluhy, tak v oblasti cateringu, jako protiklad k tehdejšímu způsobu zajišťování těchto služeb.

Začínalo se bez prostředků, bez zavedené klientely, kdy vytrvalost byla na denním pořádku po dobu mnoha dlouhých měsíců.

Počátky sahající do roku 1993 zahrnovaly v nabídce služby hostesek a promotérů především pro brněnskou oblast a tedy i pro BVV. Doplňkovou službou pro část těchto akcí bylo cateringové zajištění ve spolupráci s tehdy již zavedenou a ve své době oblíbenou restaurací Eva.

S postupem času se firma rozvíjí v návaznosti na neustále vzrůstající nároky klientely. Vývoj v této oblasti poukazoval na potřebu komplexních služeb, dnes tzv. full service, které poskytuje v jednom oboru jedna společnost.
Pro další rozvoj bylo třeba najít strategicky výhodné místo pro umístění provozovny, kanceláří a skladu firmy. Daří se, a na konci roku 1999 se firma Goodwill stěhuje do historicky známé, a tehdy již delší dobu nefungující budovy restaurace Napoleon vedle brněnského výstaviště. Po rozsáhle rekonstrukci, díky mnoha dobrým lidem a nemalém úsilí, byla restaurace Napoleon uvedena znovu do provozu v únoru 2000. Firma Goodwill se tak konečně stává výrobcem teplé a studené kuchyně.

V roce 2013 se firma rozděluje na dvě samostatné společnosti – Goodwill - Catering a párty servis s.r.o., který nadále zůstává v oblasti zajišťující hostesky, promotéry, tlumočnice, barmany; a Goodwill Mitrovski s.r.o., který zajišťuje chod restaurace pod novým názvem Mitrovski.